Viipurin Tuberkuloosisäätiön apurahat julkistetaan ja jaetaan vuosittain Viipurin Duodecim seuran vuosijuhlassa. Apurahaa tutkimukseen saaneen on tutkimuksen valmistuttua lähetettävä yksi kappale julkaisustaan säätiölle.

Säätiö on yhteydessä apurahan saajiin. Lisäksi apurahaa saaneiden nimet, apurahan summa ja käyttötarkoitus julkaistaan myös tällä sivulla.

Apurahaa saaneet 2019

Palkinto, 3000 euroa, Lorenzo Sandini Kunniapalkinto Diabeteksen tutkimuksen ja hoidon kehittämisestä Etelä-Karjalassa

Jokelainen Jarno, 4000 euroa, Väitöskirjan 4. osatyö, tutkimusvapaa, työskentelyapuraha

Jokelainen Mervi, 2000 euroa, Tutkimustyöhön/kirjoittamiseen, työskentelyapuraha

Kivistö Kaisa, 3000 euroa, Tutkimukseen (työskentelyapuraha) ja sen kuluihin kohdeapuraha

Koivula Kimmo, 4000 euroa, Tutkimustyö, väitöskirjan 3. ja 4. osatyö, työskentelyapuraha

Kukkonen-Harjula Katriina 1000 euroa, Tutkimushankkeen esittely tieteellisessä kokouksessa, kohdeapuraha kuluihin

Pettersson Miira ja työryhmä, 5000 euroa, Tutkimushoitajan palkka, kohdeapuraha kuluihin

Puolakka Kari ja työryhmä, 5000 euroa, Tutkimus, kohdeapuraha kuluihin

Pyrhönen Kaisa ja työryhmä, 2000 euroa, Tutkimukseen, työskentelyapuraha kahdelle

Silvasti-Lundell Marja ja työryhmä, 3000 euroa, Jatkotutkimukseen, työskentely- ja kohdeapuraha

Stach-Lempinen Beata ja työryhmä, 10 000 euroa, Tutkimukseen, kohdeapuraha kuluihin

Vakhitov Damir,2000 euroa, Väitöskirjan viimeistelyyn, työskentelyapuraha ja kohdeapuraha

Apurahaa saaneet 2018

Drews Teemu, 3000 euroa, Tutkimusprojektiin

Jokelainen Mervi, 5000 euroa, Tutkimustyöhön/ kirjoittamiseen

Koivula Tuisku- Tuulia, 3000 euroa, Väitöskirjatyön viimeistelyyn, taitto- ja painatuskuluihin

Kortelainen Kati, 1500 euroa, Väitöskirjan 3. osatyön kirjoittamiseen

Kukkonen-Harjula Katriina 1000 euroa, Tieteelliseen kokoukseen osallistuminen ja siellä tiedonannon esittämiseen

Luotola Kari ja työryhmä, 5000 euroa, Tutkimusta varten

Pettersson Ante, 1500 euroa, Väitöskirjatutkimus, 3. osatyö

Pettersson Miira ja työryhmä, 10 000 euroa, Tutkimushanke, tutkimushoitajan palkka

Puolakka Tuukka, 1800 euroa, Tutkimuksiin

Rantonen Jarmo, 2000 euroa, Matka-apuraha kongressiin ja siellä esityksen pitäminen

Ruuskanen Reetta, 2000 euroa, Tutkimukseen

Sandini Lorenzo, 3000 euroa, Tutkimukseen

Saramies Jouko ja työryhmä, 15 000 euroa, Väestötutkimukseen

Stach-Lempinen Beata ja työryhmä, 10 000 euroa, Tutkimukseen

Vakhitov Damir, 1500 euroa, Kongressimatkaan

Vento Seija, 2500 euroa, Tutkimustyöhön/ kirjoittamiseen

Apurahaa saaneet 2017

Ilmar Efendijev, 3500 euroa, väitöskirjan viimeisen osatyön työstämiseen

Katriina Kukkonen-Harjula, 1500 euroa, tutkimushankkeen esittelyyn

Rosa Pellinen, 2000 euroa, syventävien opintojen aikaisiin elinkustannuksiin

Tuukka Puolakka, 3000 euroa, väitöskirjatyön viimeistelyyn, taittamiseen ja painatukseen

Kaisa Pyrhönen 2100 euroa, tietojen poimintaan

Damir Vakhitov ja työryhmä, 4000 euroa, kahteen tutkimukseen ja ulkomaan opintomatkaan

Etelä-Karjalan lääkäriseura ry ja Duodecim-seuran Viipurin alueen paikallisosasto, 10 000 euroa, Koulutustapahtuman järjestämiseksi

Apurahaa saaneet 2016

Väinö ja Lauri Perkin erikoisapuraha:Beata Stach-Lempinen ja työryhmä, 10 000 euroa, EDDIE-tutkimukseen

Miira Klemetti, 5000 euroa, henkilökohtaisena apurahana ja tutkimuskuluihin

Marjo Vuorela ja työryhmä, 4000 euroa, aineiston analysointiin ja väitöskirja-artikkelien kirjoitukseen

Kari Luotola ja työryhmä, 3000 euroa, tutkimukseen

Sanna Isosomppi, 1500 euroa, tieteellisen julkaisun työstämiseen

Ante Petterson, 1500 euroa, väitöskirjatutkimukseen

Katriina Kukkonen-Harjula, 1000 euroa, tutkimushankkeen esittelyyn

Apurahaa saaneet 2015

Kaisa Santala, 10 000 euroa, väitöskirjatutkimukseen ja tutkimuskuluihin

Ilmar Efendijev, 3000 euroa, väitöskirjan osatöiden työstämiseen

Eetu Niinimäki, 3000 euroa, väitöskirjan osatöiden viimeistelyyn

Kimmo Koivula, 3000 euroa, tutkimukseen

Seija vento, 2000 euroa, tutkimukseen

Marja Silvasti-Lundell ja työryhmä, 2000 euroa, tutkimukseen

Jarmo Rantonen, 1000 euroa, kogressimatkaa varten

Apurahaa saaneet 2014

Beata Stach-Lempinen, 4000 euroa, ansiotyöstä vapaaseen työskentelyyn

Kaisa Pyrhönen, 2000 euroa, EKAT-hankkeen aineiston muutto-, säilytys- ja ylläpitokuluihin

Tarja Myntti, 2000 euroa, väitöskirjatutkimuksen työstämiseen ja materiaalikustannuksiin

Miira Klemetti, 2000 euroa, väitöskirjan neljännen osatyön viimeistelyyn vaadittavia laboratoriotöitä varten

Kari Hänninen, 2000 euroa, väitöskirjatyön viimeistelyä varten

Lisäksi Viipurin Tuberkuloosisäätiö kustantaa puolet Etelä-Karjalan keskussairaalan sisätautien professuurista viiden vuoden ajan. Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan professuuria hoitaa kesäkuusta 2014 alkaen sisätautien ja kardiologian erikoislääkäri Tuomo Nieminen.