Viipurin Tuberkuloosisäätiön apurahat julkistetaan ja jaetaan vuosittain Viipurin Duodecim seuran vuosijuhlassa. Apurahaa tutkimukseen saaneen on tutkimuksen valmistuttua lähetettävä yksi kappale julkaisustaan säätiölle.

Säätiö on yhteydessä apurahan saajiin. Lisäksi apurahaa saaneiden nimet, apurahan summa ja käyttötarkoitus julkaistaan myös tällä sivulla.

Apurahaa saaneet 2024

Jokelainen Mervi, 3000 euroa, Väitöskirjatutkimukseen

Karppinen Jesse, 5500 euroa, Väitöskirjatyöhön

Kiukas Emma-Lotta, 3000 euroa, Väitöskirjatyöhön

Klemetti-Pettersson Miira ja työryhmä, 10 500 euroa, Tutkimus, työskentely- ja kuluapuraha

Kultalahti Henric, 3000 euroa, Väitöskirjatyöhön

Nurminen Nelli 3000 euroa, Tutkimusvapaaseen

Pettersson Ante 2500 euroa, Väitöskirjatyöhön

Sinkko Johanna, 2500 euroa, Väitöskirjatyöhön

Savitaipale Study, 2000 euroa tunnustuksena tieteellisestä toiminnasta

Yllä mainittujen apurahojen lisäksi säätiö maksaa edelleen vuonna 2024 puolet Etelä-Karjalan keskussairaalaan sijoitetun Helsingin yliopiston urologian professuurin vuotuisista kustannuksista.

Apurahaa saaneet 2023

Boele Sebastian, 3300 euroa, Väitöskirjan ensimmäinen ja toinen osajulkaisu

Jokelainen Mervi, 2500 euroa, Väitöskirjatutkimukseen

Juusola Matilda, 2500 euroa, Tutkimustyöhön

Koivula Kimmo, 2000 euroa, Väitöskuluihin

Luukkainen Annika 5000 euroa, Tutkimukseen

Niinimäki Eetu, 1000 euroa, Väitöskuluihin

Puolakka Tuukka ja työryhmä, 5000 euroa, Tutkimukseen

Yllä mainittujen apurahojen lisäksi säätiö maksaa myös vuonna 2023 puolet Etelä-Karjalan keskussairaalaan sijoitetun Helsingin yliopiston urologian professuurin vuotuisista kustannuksista.

Apurahaa saaneet 2022

Erkkola Riku, 2500 euroa, Väitöskirja, työskentelyapuraha

Jokelainen Mervi, 2500 euroa, Väitöskirja, työskentelyapuraha

Karppinen Jesse, 4500 euroa, Tutkimus, työskentely- ja kohdeapuraha

Kiukas Emma-Lotta, 2500 euroa, Väitöskirja, työskentelyapuraha

Klemetti-Pettersson Miira ja työryhmä, 10 000 euroa, Tutkimus, työskentely- ja kohdeapuraha

Nurminen Nelli 2500 euroa, Väitöskirja, työskentelyapuraha

Puolakka Kari ja työryhmä, 2000 euroa, Tutkimus, kohdeapuraha

Salminen Liina, 2500 euroa, Tutkimus, työskentelyapuraha

Yllä mainittujen apurahojen lisäksi säätiö maksaa myös vuonna 2022 puolet Etelä-Karjalan keskussairaalaan sijoitetun Helsingin yliopiston urologian (EKSOTE kansantaudit) professuurin vuotuisista kustannuksista.

Apurahaa saaneet 2021

Erkkola Riku, 2500 euroa, Väitöskirja, työskentelyapuraha

Jokelainen Mervi, 2000 euroa, Tutkimus, työskentelyapuraha

Karppinen Jesse, 3500 euroa, Väitöskirja ja sen esittely konferenssissa, työskentely- ja kohdeapuraha

Pettersson Miira ja työryhmä, 10 000 euroa, Tutkimus, työskentely- ja kohdeapuraha

Pettersson Ante 2500 euroa, Tutkimus, työskentelyapuraha

Puolakka Kari ja työryhmä, 5000 euroa, Tutkimus, kohdeapuraha

Pyrhönen Kaisa 1500 euroa, Tutkimus, kohdeapuraha

Salminen Liina, 5000 euroa, Tutkimus työskentely- ja kohdeapuraha

Sotka Antti, 5000 euroa, Tutkimus, työskentelyapuraha

Tulokas Sari, 2500 euroa, Väitöskirja, työskentelyapuraha

Vakhitov Damir, 2000 euroa, Tutkimus, työskentelyapuraha

Vento Seija, 3000 euroa, Artikkeli, työskentely- ja kohdeapuraha

Yllä mainittujen apurahojen lisäksi säätiö maksaa puolet Etelä-Karjalan keskussairaalaan sijoitetun Helsingin yliopiston urologian (EKSOTE kansantaudit) professuurin vuotuisista kustannuksista.

Apurahaa saaneet 2020

Erkkola Riku, 4000 euroa, Väitöskirja, työskentelyapuraha

Jokelainen Mervi, 5000 euroa, Tutkimus, työskentelyapuraha

Kivistö Juho, 2000 euroa, Tutkimus, työskentelyapuraha

Kokkola Eeva, 4800 euroa, Tutkimus ja kongressiosallistuminen, työskentely- ja kohdeapuraha

Kukkonen-Harjula Katriina 1572 euroa, Tutkimushankkeen esittely tieteellisessä kokouksessa, kohdeapuraha

Peräkylä Laura, 2000 euroa, Tutkimus, työskentelyapuraha

Pettersson Miira ja työryhmä, 15 000 euroa, Tutkimus, kohdeapuraha

Puolakka Tuukka ja työryhmä, 5850 euroa, Tutkimus, työskentely- ja kohdeapuraha

Salminen Liina, 4000 euroa, Väitöskirja, työskentelyapuraha

Santala Kaisa, 3500 euroa, Tutkimus, kohdeapuraha

Tulokas Sari, 3000 euroa, Väitöskirja, työskentelyapuraha