Viipurin Tuberkuloosisäätiön apurahat julkistetaan ja jaetaan vuosittain Viipurin Duodecim seuran vuosijuhlassa. Apurahaa tutkimukseen saaneen on tutkimuksen valmistuttua lähetettävä yksi kappale julkaisustaan säätiölle.

Säätiö on yhteydessä apurahan saajiin. Lisäksi apurahaa saaneiden nimet, apurahan summa ja käyttötarkoitus julkaistaan myös tällä sivulla.

Apurahaa saaneet 2020

Erkkola Riku, 4000 euroa, Väitöskirja, työskentelyapuraha

Jokelainen Mervi, 5000 euroa, Tutkimus, työskentelyapuraha

Kivistö Juho, 2000 euroa, Tutkimus, työskentelyapuraha

Kokkola Eeva, 4800 euroa, Tutkimus ja kongressiosallistuminen, työskentely- ja kohdeapuraha

Kukkonen-Harjula Katriina 1572 euroa, Tutkimushankkeen esittely tieteellisessä kokouksessa, kohdeapuraha

Peräkylä Laura, 2000 euroa, Tutkimus, työskentelyapuraha

Pettersson Miira ja työryhmä, 15 000 euroa, Tutkimus, kohdeapuraha

Puolakka Tuukka ja työryhmä, 5850 euroa, Tutkimus, työskentely- ja kohdeapuraha

Salminen Liina, 4000 euroa, Väitöskirja, työskentelyapuraha

Santala Kaisa, 3500 euroa, Tutkimus, kohdeapuraha

Tulokas Sari, 3000 euroa, Väitöskirja, työskentelyapuraha

Apurahaa saaneet 2019

Palkinto, 3000 euroa, Lorenzo Sandini Kunniapalkinto Diabeteksen tutkimuksen ja hoidon kehittämisestä Etelä-Karjalassa

Jokelainen Jarno, 4000 euroa, Väitöskirjan 4. osatyö, tutkimusvapaa, työskentelyapuraha

Jokelainen Mervi, 2000 euroa, Tutkimustyöhön/kirjoittamiseen, työskentelyapuraha

Kivistö Kaisa, 3000 euroa, Tutkimukseen (työskentelyapuraha) ja sen kuluihin kohdeapuraha

Koivula Kimmo, 4000 euroa, Tutkimustyö, väitöskirjan 3. ja 4. osatyö, työskentelyapuraha

Kukkonen-Harjula Katriina 1000 euroa, Tutkimushankkeen esittely tieteellisessä kokouksessa, kohdeapuraha kuluihin

Pettersson Miira ja työryhmä, 5000 euroa, Tutkimushoitajan palkka, kohdeapuraha kuluihin

Puolakka Kari ja työryhmä, 5000 euroa, Tutkimus, kohdeapuraha kuluihin

Pyrhönen Kaisa ja työryhmä, 2000 euroa, Tutkimukseen, työskentelyapuraha kahdelle

Silvasti-Lundell Marja ja työryhmä, 3000 euroa, Jatkotutkimukseen, työskentely- ja kohdeapuraha

Stach-Lempinen Beata ja työryhmä, 10 000 euroa, Tutkimukseen, kohdeapuraha kuluihin

Vakhitov Damir,2000 euroa, Väitöskirjan viimeistelyyn, työskentelyapuraha ja kohdeapuraha

Apurahaa saaneet 2018

Drews Teemu, 3000 euroa, Tutkimusprojektiin

Jokelainen Mervi, 5000 euroa, Tutkimustyöhön/ kirjoittamiseen

Koivula Tuisku- Tuulia, 3000 euroa, Väitöskirjatyön viimeistelyyn, taitto- ja painatuskuluihin

Kortelainen Kati, 1500 euroa, Väitöskirjan 3. osatyön kirjoittamiseen

Kukkonen-Harjula Katriina 1000 euroa, Tieteelliseen kokoukseen osallistuminen ja siellä tiedonannon esittämiseen

Luotola Kari ja työryhmä, 5000 euroa, Tutkimusta varten

Pettersson Ante, 1500 euroa, Väitöskirjatutkimus, 3. osatyö

Pettersson Miira ja työryhmä, 10 000 euroa, Tutkimushanke, tutkimushoitajan palkka

Puolakka Tuukka, 1800 euroa, Tutkimuksiin

Rantonen Jarmo, 2000 euroa, Matka-apuraha kongressiin ja siellä esityksen pitäminen

Ruuskanen Reetta, 2000 euroa, Tutkimukseen

Sandini Lorenzo, 3000 euroa, Tutkimukseen

Saramies Jouko ja työryhmä, 15 000 euroa, Väestötutkimukseen

Stach-Lempinen Beata ja työryhmä, 10 000 euroa, Tutkimukseen

Vakhitov Damir, 1500 euroa, Kongressimatkaan

Vento Seija, 2500 euroa, Tutkimustyöhön/ kirjoittamiseen

Apurahaa saaneet 2017

Ilmar Efendijev, 3500 euroa, väitöskirjan viimeisen osatyön työstämiseen

Katriina Kukkonen-Harjula, 1500 euroa, tutkimushankkeen esittelyyn

Rosa Pellinen, 2000 euroa, syventävien opintojen aikaisiin elinkustannuksiin

Tuukka Puolakka, 3000 euroa, väitöskirjatyön viimeistelyyn, taittamiseen ja painatukseen

Kaisa Pyrhönen 2100 euroa, tietojen poimintaan

Damir Vakhitov ja työryhmä, 4000 euroa, kahteen tutkimukseen ja ulkomaan opintomatkaan

Etelä-Karjalan lääkäriseura ry ja Duodecim-seuran Viipurin alueen paikallisosasto, 10 000 euroa, Koulutustapahtuman järjestämiseksi

Apurahaa saaneet 2016

Väinö ja Lauri Perkin erikoisapuraha:Beata Stach-Lempinen ja työryhmä, 10 000 euroa, EDDIE-tutkimukseen

Miira Klemetti, 5000 euroa, henkilökohtaisena apurahana ja tutkimuskuluihin

Marjo Vuorela ja työryhmä, 4000 euroa, aineiston analysointiin ja väitöskirja-artikkelien kirjoitukseen

Kari Luotola ja työryhmä, 3000 euroa, tutkimukseen

Sanna Isosomppi, 1500 euroa, tieteellisen julkaisun työstämiseen

Ante Petterson, 1500 euroa, väitöskirjatutkimukseen

Katriina Kukkonen-Harjula, 1000 euroa, tutkimushankkeen esittelyyn